Niezwykle szeroka oferta ubezpieczeń

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeń. Gwarantujemy, że jakość idzie u nas w parze z ceną.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie Autocasco (AC i KR)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym
 • Ubezpieczenie opon i szyb

 

Ubezpieczenia majątkowe

 • domy i mieszkania
 • budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze
 • nagrobki i grobowce
 • ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

 

Zakresem odpowiedzialności objęte mogą być następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

Ubezpieczenia zdrowotne

 • nielimitowane konsultacje lekarskie wszystkich lekarzy specjalistów (z wyłączeniem stomatologii i psychiatrii), w gwarantowanym terminie oczekiwania na wizytę,
 • konsultacje profesorskie,
 • badania diagnostyczne – bez limitów i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym,
 • pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne (iniekcje, opatrzenia ran, zmierzenie ciśnienia),
 • profilaktykę: szczepienia p/grypa i WZW Typu A i B, podanie anatoksyny przeciwtężcowej,
 • assisatnce medyczne,
 • całodobową infolinię,
 • badania i konsultacje lekarskie w okresie przedporodowym,
 • wizyty domowe

 

Ubezpieczenie turystyczne

 

Ubezpieczenia szkolne i przedszkolne

 

Ubezpieczenia na życie indywidualne i grupowe

Ubezpieczenie na życie daje gwarancję bezpieczeństwa finansowego, poczucie stabilności i bezpieczeństwa rodziny ubezpieczonego, przejrzyste zasady wypłacanych świadczeń, które dotyczą każdego człowieka (śmierć bliskiej osoby – partnera, małżonka, dziecka, pobyt szpitalny, uszczerbek za zdrowiu po przebytym wypadku, ciężkie zachorowania, urodzenie się dziecka, zgon ubezpieczonego). Ochroną jest się objętym przez 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą.

 

Ubezpieczenia dla firm

 

Ubezpieczenie podmiotów gospodarczych

 

Ubezpieczenia majątkowe:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji
 • Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie
 • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu stacjonarnego
 • Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, wandalizmu, graffiti

 

Odpowiedzialność cywilna:

 • OC deliktowe
 • OC kontraktowe
 • OC za produkt
 • OC zawodowe
 • OC spedytora i przewoźnika

 

Ubezpieczenia finansowe:

 • Gwarancje ubezpieczeniowe